Close

Guide: Sådan kommer du i gang med at investere (Danish)

——————– THIS POST IS IN DANISH AS IT ONLY RELATES TO DANES ——————–

 

Når man skal i gang med at investere, kan det være svært at vide, hvor man skal starte, da man bliver præsenteret for en ny verden, man intet kender til. Med baggrund i vores egne erfaringer har vi lavet denne guide, der trin for trin fortæller, hvordan man nemt kan komme i gang.

Guiden indeholder svar på følgende:

 • Hvor skal jeg oprette et depot?
 • Hvad skal jeg investere i?
 • Hvor meget skal jeg investere for?
 • Hvordan handler jeg?
 • Hvad skal jeg gøre efter jeg har handlet?

Hvor skal jeg oprette et depot?
Hvis du vil investere dine penge, er det første, du skal gøre, at oprette et depot. Et depot er et virtuelt sted, hvor dine værdipapirer bliver opbevaret, efter du har købt dem. Har du ikke et depot, kan du altså ikke handle værdipapirer. Et oplagt sted at oprette et depot er hos en af de store danske banker, der tilbyder en investeringsservice, eller hos Nordnet som har specialiseret sig i private investorer.

Når du vælger, hvor du vil oprette dit depot skal du være opmærksom på følgende:

 • Der hvor du opretter dit depot, er også den platform du fremadrettet skal handle fra. Opretter du altså et depot i Nordnet, er det også deres handelsplatform, du kommer til at bruge.
 • Der er omkostninger forbundet med at investere, så undersøg hvilke omkostninger der er forbundet med at have depot de forskellige steder. Her skal du især være opmærksom på, om man skal betale depotgebyr, og hvad kurtagen er for at handle.
  Depotgebyr er et gebyr, som nogen steder bliver taget for at stille depotet til rådighed, så tjek om dette gebyr findes og i så fald hvor stort det er.
  Kurtagen er den pris du betaler, per handel du laver, og varierer en del fra sted til sted, så sammenlign også dette inden du vælger, hvor du vil oprette dit depot.
 • Undersøg hvor stort investeringsuniverset er, hos det sted hvor du vil oprette dit depot. Det kan variere hvor stort udbuddet af værdipapirer er hos de forskellige udbydere, så hvis du ved, at du for eksempel vil handle ETF’er, er det en god ide at undersøge, om dette er muligt, før du opretter depotet.
 • I nogle banker skal man have forskellige depoter, alt efter hvilke investeringer man vil lave. For eksempel skal man nogle steder have et dansk depot for at handle danske værdipapirer og et udenlandsk depot for at handle udenlandske værdipapirer. Dette er ikke nødvendigvis en begrænsning, men noget man skal være opmærksom på.

Når du har bestemt dig for, hvor du vil oprette dit depot, kan du ofte oprette det gennem din netbank eller via en online formular med NemID – dette varieret fra sted til sted men plejer at være ret nemt.

Hvad skal jeg investere i?
Hvad man vil investere i er meget individuelt og afhænger blandt andet af ens risikovillighed, og på hvornår man skal bruge pengene. Der er dog nogle hovedregler, der er gode at have i baghovedet:

 • Jo før du skal bruge pengene, jo mindre risiko bør der være i din investering.
 • Det er en rigtig god ide at sprede din risiko og ikke lægge hele din investering i et værdipapir (have en diversificeret portefølje). Dette kan gøres ved at investere i mange forskellige værdipapirer eller ved at investere i et indeks.
 • Invester i noget du forstår. Det gør det mere trygt at komme i gang, da man ikke får ubehagelige overraskelser og forstår, hvorfor værdien af ens investering bevæger sig.
 • Lad være med at day-trade! Det bliver hurtigt dyrt i kurtage og du risikerer nemt at tabe mere end du vinder på det.

Hvor meget skal jeg investere for?
Dette er igen et meget individuelt spørgsmål, men husk på at hver gang du handler, koster det kurtage. Kurtage afregnes typisk som en procentdel af det beløb, du handler for men med et minimum, hvis du ikke handler så store beløb.

Koster det for eksempel 0,10% i kurtage med et minimumsbeløb på 29 kr., skal man betale 29 kr. for at handle, uanset om man handler for 500 kr. eller for 29.000 kr.. Omkostningen ved at handle for 500 kr. er derfor 5,8%, mod de 0,10% det koster, når man handler for 29.000 kr. Det er en stor forskel, som er vigtig at have i baghovedet, når man handler, da de første 5,8% du tjener ved at have købt for 500 kr. udelukkende går til at dække din omkostning for at købe og de næste 5,8% (ca. da det afhænger af salgskursen) går til den omkostning, der er forbundet med at sælge igen. Du skal altså have tjent 11,6% før det overhovedet kan betale sig at sælge papiret igen, og det er altså uden en gevinst vel at mærke.

Herhjemme handler vi aldrig for mindre end 8.000 kr., og I må ikke spørge, hvordan vi lige endte på det tal. Det var nok en afvejning af, at vi aldrig ville komme i gang med at investere, hvis vi skulle have 30.000 hver gang, samt at ved at investere i lidt mindre portioner kunne vi hurtigere diversificere vores porteføljer.

Du skal være opmærksom på, at kurtage for at handle svinger alt efter, hvilket værdipapiret der handles. Det er for eksempel dyrere at handle udenlandske værdipapirer end danske. Når vi handler, kigger vi derfor altid på, hvad kurtagen er, da det kan påvirke, hvor meget vi handler for. Skal vi handle udenlandske aktier handler vi derfor typisk for mere end 8.000 kr., da omkostningen er højere. Normalt handler vi for beløb, der ligger et sted mellem 8.000 og 20.000 kr., da dette giver os bedst mulighed for at sprede vores investeringer, uden at hver handel bliver for dyr. Det optimale i forhold til kurtage er selvfølgelig at handle for det, der svarer til minimumsbeløbet eller derover, da man på den måde opnår den mindste omkostning i procent.

Hvordan handler man?
Når man har oprettet sit depot, fundet ud af hvad man vil investere i og bestemt sig for, hvor meget man vil investere for, er det bare at sætte sig ved computeren og gennemføre handlen (nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i et aktiekøb).

 • Log ind på den handelsplatform dit depot er tilknyttet
 • Søg det papir frem som du gerne vil købe. Dette kan gøres ved navn, ISIN kode, ticker eller lignende – prøv dig frem. Vær dog opmærksom på, at et papir muligvis bliver handlet på forskellige børser (forskellige valutaer), så sørg for at tjekke at det er det rigtige papir, du har fundet. Det er en god ide at tjekke, at kursen svarer overens med, hvad man forventer, og er i ønskede valuta, så plejer man at være på rette vej.
 • Vælg om du vil købe eller sælge papiret, og hvordan du vil gøre det. På de fleste platforme har du mulighed for, at vælge hvordan du vil handle. Det mest normale er det, der hedder en strakshandel. Her giver systemet dig mulighed for at lægge en ordre ind på papiret, til den kurs papiret handles til lige nu i markedet. Ved at handle på denne måde har man mest kontrol over, hvad man giver for papiret, da man ved, hvilken kurs man har lagt en ordre ind på.
  En anden måde at handle på er via en limiteret ordre. Her har man mulighed for at lægge en tidsbegrænset ordre ind med et loft eller en bund på, hvor meget man vil købe eller sælge for. Har en aktie for eksempel en kurs på 250 kr., men man vil maksimalt give 240 kr. for den, kan man lægge en limiteret ordre ind, hvor man angiver sit loft til at være 240 kr. de næste 24 timer. Falder aktiekursen til under 240 kr. inden for de næste 24 timer, handler systemet selv ordren for dig. Kommer aktiekursen ikke under de 240 kr. inden for tidsfristen, bliver ordren automatisk annulleret, og der sker ikke en handel. Der findes også andre ordretyper, men dem vil vi ikke komme ind på her.
 • Afgiv din ordre og vent herefter på at den bliver eksekveret. Du kan altid følge din ordre og se, hvilken status den har. Typisk modtager du en bekræftelse, når ordren er handlet.

Hvad skal jeg gøre efter jeg har handlet?
Efter du har handlet, er det bare at holde øje med, hvordan din investering udvikler sig. Husk at kurser kan svinge en del fra dag til dag, så prøv at kig på din investering over en lidt længere periode før du konkluderer, om det er gået godt eller skidt.

Udviklingen i ens investering kan man typisk følge i sit depot, men der findes også flere tjenester, der giver dig et nemt overblik. Herhjemme er vi glade for Bloombergs app (som er gratis), da den har en funktion, der hedder watchlist, som nemt giver et overblik over, hvor meget man har investeret, hvad det hele er værd i dag, og hvor meget man har tabt/tjent på hvert papir. App’en er ikke koblet op til ens depot, så den kræver, at man selv skriver sine investeringer ind, hver gang man køber eller sælger noget, men da vi ikke handler så tit og primært handler langsigtet, er dette ikke et problem.

En sidste ting man skal være opmærksom på, når man begynder at investere, er, at man skal betale skat af sin gevinst. Hvordan og hvornår skatten betales, varierer efter hvilket produkt man handler, og om man handler for sine frie midler (tilgængelig opsparing) eller sin pension. Sørg for at sætte dig ind i reglerne inden du begynder at investere.

 

Vi håber du kan bruge vores guide og er blevet inspireret til at komme i gang med at investere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *